Vifosat 480SL

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: Vifosat 480SL

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Tên thương mại

VIFOSAT 480

Thuốc trừ cỏ cho cây trồng cạn

Hoạt chất

Glyphosate IPA salt 480gr/l

Qui cách

1L

Công dụng

Là thuốc trừ cỏ nội hấp không chọn lọc; được dùng để trừ cỏ hàng niên và đa niên,kể cả các loài cỏ có rễ củ, thân ngầm rất khó trừ như: cỏ tranh, cỏ ống, cỏ chỉ

Hướng dẫn sử dụng

Liều lượng

  – Dùng từ 2-5L thuốc pha loãng với 400L nước phun 10000m²

– Phun vào đầu mùa mưa, khi cỏ đang sinh trưởng mạnh. Đối với cỏ tranh, cần phun lúc cỏ mới cao khoảng 40-50cm

Loại cỏ

Lượng thuốc dùng

Cách dùng

Cỏ tranh

5L/ha

100ml/bình 8L nước

Cỏ cú, cỏ ống, cỏ lá rộng

3-4L/ha

60-80ml/bình 8L nước

Các loại cỏ khác

2L/ha

40ml/bình 8L nước

– Trên đất chuẩn bị gieo trồng, phun thuốc cỏ lên cỏ dại rồi sau đo 7-10 ngày mới làm đất để gieo hạt.

– Phun đủ 5 bình cho 1000m², 2.5 bình cho 500m², 2 bình cho 360m². Phun vào đầu mùa mưa. 6 tháng sau phun lại lần nữa nếu cần.

Sản phẩm liên quan