Tachi 150SC - Đặc trị sâu cuốn lá hại lúa - Hoạt chất: Flufiprole

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Hoạt chấtFlufiprole (min 97%)
Hàm lượng hoạt chất150g/l
Nhóm thuốcThuốc trừ sâu
Nhóm độc

GHS   

WHO   


Phạm vi sử dụng

 lúa sâu cuốn lá
Liều lượng: 100 – 200 ml/haPHI: 7
Cách dùng: Lượng nước phun 400 -500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2